Faces of Science

Faces of Science

Hugo Doeleman blogt over zijn leven als wetenschaper op AMOLF als een van de Faces of Science.

Faces of Science is een project van KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink met medewerking van Fastfacts. Het project wordt gefinancierd door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Doel is jonge wetenschappers in de schijnwerpers te zetten en te laten zien wat het leven als wetenschapper inhoudt, vooral aan jongeren die staan voor een studiekeuze, maar ook voor ieder ander die daarin geïnteresseerd is.

Lees de blog van Hugo.